Klimaatonderlegger

Feitenkaart Klimaatonderlegger

Klimaatonderlegger

    • 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
    • Producten

De klimaatonderlegger, een gemeenschappelijk vertrekpunt om belangen te checken aan de feiten van bodem- en watersystemen. Een ideale tool voor gebiedsgericht werken.

De klimaatonderlegger is een gelaagde kaart die klimaat-ruimtelijke relaties legt tussen de ondergrond, water en atmosfeer met daartussen liggend groen, bebouwing en infrastructuur. De relaties tussen de lagen brengen de gebiedstyperende klimaateigenschappen en de systeemsamenhang in beeld. De klimaatonderlegger wordt ook ingezet bij de stads- en landschapsinrichting. Het thema klimaat komt in vrijwel alle werkzaamheden terug.

Kijk voor meer uitleg op www.klimaatonderlegger.nl