Profiel

Thomas Jansen
Eigenaar

Meer dan 20 jaar ervaring

Ik ben een landschapsarchitect en expert in het verbinden en vertalen van klimaat, milieu ruimtelijke eigenschappen naar samenhangende, gezonde en aantrekkelijke streken en plekken. Bodem en water vormen de basis voor een duurzaam gebruik en de wijze waarop technieken worden ingezet. Zoveel mogelijk gebruik makend van natuurlijke systemen, bouwstenen en slimme technieken.

Wat mij typeert is mijn onderzoekend en nieuwsgierige enthousiasme, waarmee ik gedurfd nieuwe horizonten verkent vanuit vaak onverwacht, verrassende invalshoeken. Dit resulteert in vernieuwende inzichten en verrijkt initiatieven. Met een groot inleven vermogen en een luisterend oor kan ik mezelf goed verplaatsen in uiteenlopende belangen. Om een koers te bepalen wordt er altijd aan een gemeenschappelijk vertrekpunt gewerkt en ruimte gelaten voor onverwachte inzichten. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om landschappen te lezen, voor een wandeling sta ik altijd open. 

Profiel

Achtergrond

Thomas heeft een praktijkgerichte loopbaan en is in 2005 afgestudeerd aan de Academie van bouwkunst te Amsterdam. Thomas is een vakkundige, bevlogen specialist in milieu ruimtelijke systeeminnovatie. Gericht op het ontwikkelen van milieu-ruimtelijke verbindingen tussen mens, milieu en techniek. Afgestemd op een duurzaam gebruik, innovatieve doch robuuste en veerkrachtige technieken en beschikbare middelen.

Visie

Schoonheid vloeit voort uit een begrijpbare orde, bestaande uit een dynamische verhouding tussen gebruik, materie en mlieu.

Werkwijze

integraal

Gebiedsgericht koppelkansen opsporen en duurzaam verbinden

interactief

Participatie is mee denken en meebeslissen

interdisciplinair

Bundelen van kennis, kunde en middelen

Ambachtelijk

Inzet van vakkennis en kunde en aantonen dat het kan

Maatwerk

Gedoseerde inzet van experts

Cyclisch

Van abstract naar concreet inspireren, uitwerken en afstemmen