Omgevingsvisie Gilze-Rijen

Omgevingsvisie Gilze-Rijen

    • 2018
    • Klimaatonderlegger

De uitgangspunten en gidspinrcipes van de openbare ruimte vormen gezamenlijk een ruimtelijk functioneel structuur die in sterke mate gericht is op het optimaal benutten van natuurlijke hulpbronnen en het realiseren van een gezonde, veilige, levendige en aantrekkelijke wijk. Uitgaande van de bestaande historische landschappelijke structuur vind een doorvertaling plaats naar hedendaagse ruimtelijk-functionele structuren die een sterke verwevenheid kent met functies als parkeren, auto en langzaam verkeer ontsluiting, wonen en wooncomfort, waterberging, ecologie en maatschappelijk recreatieve voorzieningen.

Naast de Omgevingsvisie wordt onze kennis ook ingezet bij bijvoorbeeld waterbeheerplannen en gebiedsgerichte aanpakken.